Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tanulói beszólások és bakik

2009.10.25

"Géza fia István, akit Gizellához adott feleségül."

 

"A románok lovári és beás nyelven beszélnek."

 

"Herman Ottó szerint turulmadárnak néztek ki a vándorló magyarok."

 

"A Felsőtábla a kérelmet egy távirat formájában juttatja el a királyhoz."

 

"A Sas-hegyen megalapították a pannonhalmi apátságot."

 

"A bécsi Theresianumból kerültek ki a testvérírók." "Többek között ide járt Balassi."

 

"A románok Balázsfalván élnek."

 

"Tutankhamon sírját 1922-ben találta meg Robert Capa."

 

"Ízisz: a nők és az anyukák istennője."

 

"A lamma-szu egy szarvasbika-démon, amely az ajtót őrizte."

 

"Tutankhamon a sírját jó helyre dugta."

 

"Az őt követő jelentős fáraó Hatsepszut volt, akiről már az előző feladatban írtam."

 

"A kisantant miatt IV. Béla nem mert visszatérni az országba."

 

"IV. Béla még a fiát, Istvánt is egy kun nőhöz adta feleségül."

 

(Szent István egyházmegyéiről szóló feladatnál): HORTOBÁGYI PÜSPÖKSÉG

 

"A mellhám felváltotta a nyakhámot."

 

"A bég a szandzsa élén állt."

 

7.osztályos E/1. fogalmazásából (ÉN, STUART MÁRIA):

"Erzsébet azonban lefejeztetett, ez rosszul esett..."

 

"A románok valójában az Indiai-félszigetről származnak."

 

"Luxemburgi Zsigmond lovas flottája veszített Nikápolynál."

 

- A szobortöredéken Hatsepszutot fáraói álszakállal ábrázolták.

- Ez egy transzvesztita?! (8.oszt.)

 

"Traianus meghódította Romániát."

 

"A mohácsi csata eléggé, sőt nagyon kihat a királyra..."

 

"Ferenc József felszólal a 67-es országgyűlésen, hogy szavazzák meg a Pragmatica sanctio-t."

 

"A poroszok Königgrätznél győzelmet arattak, így létrejött egyfajta összeköttetés Európa és Amerika között."

 

"Deák nem engedett a 15-ből."

 

"Caesar volt az első olyan uralkodó, aki a csatában az embereivel harcolt."

 

- Miből kifolyólag csökkent radikálisan a későbbiekben a dualizmus idején a magyar vasúthálózat?

- Felszedték és ellopták.

 

"Caesar részt vett egy leleplezésen, de ő végül nem keveredett gyanúba."

 

"A lictorok a törvényszolgák voltak Rómában, akik megalapították a fasizmust."

 

"Vulcanus: a kohászat istene."

"Janus Pannonius, a kezdet és a vég istene."

 

- Tanár úr, tavaly nem azt mondta, hogy a tatárok Nyugatról támadtak ránk?

- Nem, s azt hiszem, ezt már tavaly is én tudtam jobban kettőnk közül.

 

"Kinek a munkájából valók a görögök és perzsák háborújáról szóló források?"

"Artemisz" "Arkhimédész"

 

"A püthia egy háromlábú szék volt."

 

"Constantinus felépítette az első zsinatot Niceában."

 

"Christianus császár korában alakult ki a kereszténység."

 

"J. Domonkos sietve értesítette IV. Bélát arról, hogy támadnak a törökök."

 

6. feladat, a.) KINEK A HALÁLÁT ÍRJA LE ASZERZŐ?  Caesar.

                   b.) MELYIK ÉVBEN TÖRTÉNT MINDEZ? Caesar halálának évében.

 

"A provincia városállamokat jelent, melyet a megdöntött hadvezérek foglaltak el."

 

"Fráter Györgyöt nem választották pápává, ezért keresztes hadjáratot szervezett, de a parasztok fellázadtak és kitört a Bocskai-felkelés."

 

"A Willendorfi Vénusz egy magna muter."

 

- Milyen haszonállatokat tarthatott az ember a neolitikumban?

- Halat!

 

- ...és középen trónol Ozirisz...

- Amelyik úgy néz ki, mint Shrek?

 

- Mondjanak külföldi egyetemi városokat, ahová ösztöndíjat szerzett a magyar hallgatóknak Klebelsberg!

- Debrecen.

 

A trianoni magyar békedelegáció tagjai: gr. Apponyi Albert, gr. Teleki Pál és Bethlen Gábor.

 

A trianoni magyar békedelegáció az 1920-as évek elején indult útnak.

 

Trianonnál Erdélyt a románoknak adták, így létrejött Románia.

 

- Nevezzen meg három csatahelyszínt az I. világháború történetéből!

- Piemont, Padova, Budapest.

 

A csók című szobor egy belsőséges jelenetet ábrázol.

 

Gábriel felvilágosította Mohamedet.

 

JP: A Canova-szobornál oda kellene írni azt is, milyen anyagból készült.

Diák 1: De hát ez egy fekete-fehér kép!

Diák 2: Mi? Ez egy szobor?

 

JP: A festmény elemzésénél segíthet, ha tudják, hogy mikor zajlott Eger leghíresebb török ostroma.

Diák: Évszázad nagyjából elég?

 

JP: Nevezzenek meg egy tipikus politeista államot az ókori Keletről!

Diák: Görögország.

 

JP: Milyen közösségekhez tartozik egy átlagos ember élete során?

Diák: Facebook!

 

JP: Melyik lehet az az állat, amelyiket eleink sokoldalú hasznosíthatósága miatt háziasított?

Diák: A macska.

 

JP: Hallottak már általános iskolában valamit Octavianusról?

Diák: Az valami polip, nem?

 

Konkoly-Thege Miklós a halála után az államra hagyta csillagvizsgálóját.

 

A görög istenek emberszabásúak voltak.

 

Gaia összeházasodik Uránosszal, születik hét titán és hét titanic.

 

Pompeius Pharszalosznál döntő vereséget nyert.

 

Drakónt leváltják, mert túl öreg és lejár a mandátuma.

 

JP: Ön szerint ki győzött a cannae-i csatában?

Diák: Szicília.

 

Caesar consul lett a szenátusok legnagyobb pechére.

 

JP: Annyit áruljon még el, milyen vallásúak voltak a sumer emberek?

Diák: Keresztények.

 

Diák: Tanár úr, akkor a piramisban nem is laktak emberek???

 

JP: Ki volt az a kései reneszánsz költőnk, aki Esztergom falai alatt esett el?

Diák: Janus Pannonius.

 

JP: Mire használták az olajat az ókorban?

Diák: Síkosításra.

 

JP: Mikor egyesült Alsó- és Felső-Egyiptom?

Diák: Isten előtt a III. évezredben.

 

JP: Melyik mai ország helyezkedik el nagyjából az ókori Perzsia területén? "I" betűvel kezdődik.

Diák: Itália.

 

JP: Milyen tárcát kapott Széchenyi István a Batthyány-kormányban?

Diák: Pénztárcát.

 

JP: Nagy Sándor édesanyját Angelina Jolie alakította a filmen.

Diák: Angelina Jolie-t én is elfogadnám édesanyámnak!

JP: Szerintem nem a mamájának szeretné.

 

 

További dolgozatok

TÖRTÉNELEM

"Ariust a kettes feladatban leírtak szerint kötelezik arra, hogy ismerje el Jézus istenemberségét."

"A szobrokat régen megformázták, majd lefestették színessel."

"Caesart Brutus és Cassius ölte meg halála után."

"A Várnánál jól induló Hunyadi János mélyen benyomult a törökökbe."

"Kapisztrán János törökellenes hadsereget szervezett civilekből."

"A nemesek vadászati és halászati tilalmat rendeltek el, ami nem volt valami szép húzás."

"A görögök gyarmatosították a gabonát."

"Az Akhaimenida dinasztia olyan volt Perzsiának, mint egy falat kenyér."

"451-ben a római légiók harcoltak Nagy Sándor hun seregei ellen."

"Az Abbászida dinasztia legendás, igazságos kalifája: Kis Pippin

"Soroljon fel három egyiptomi istent!" "Zeusz, Poszeidón, Kheopsz."

"Próféta: Az Egyházban dolgozott, a pap segítője az Óbabiloni Birodalomban."

"Patriarchális rabszolgaság: Aki még arra se jók, hogy szolgáljanak!"

"Mi a kaszt? Egy rendszer." "Egy nagy csoport sok emberrel."

"Ki volt Leonidász? Spártai király, 300 emberével ment valahova."

"Kínai mezőgazdaság jellegzetes növénye: Selyemhernyó."

"Romulus:  Rebus testvére."

"Brandenburgi Katalin: Ő volt Munkács hőslelkű asszonya."

"Gavrilo Princip: Ferenc József gyilkosa." "A Keleti Ifjúság egyik fő alakja."

"Trockij: Egy orosz háborúpárti pap." "Lenin jobbkeze, vagy inkább a bal."

 

TÁRSADALOMISMERET

A jugoszláv államalakulatból elsőként kilépő egykori tagország: "Jugoszlávia"

Magyarország új déli szomszédja: "Szlovénia" "Horvátország"

Az IRA terrorszervezet ebben az országban működik: "Irak" "Olaszország"

Ezt az országot vezette köztársasági elnökként Vaclav Havel: "Lettország"

Itt zajlott a narancsos forradalom: "Írország" "Kuba" "Olaszország"

Ennek az államnak a diktátora Moammer Kadhafi: "Kenya" "Bolívia"

Ezt a balkáni EU-tagországot minősítették vissza 2009 decemberében a nemzetközi hitelszervezetek: "Magyarország"

 

 

Középkori egyetemes történelem, írásbeli vizsga (ELTE)

"Walter von der Vogelweide: 5. századi hittérítő."

"minorita: középkori templomtípus."

"Merész Károly: 13. századi angol hajós."

"Septuaginta: Longobárd főtisztviselő vagy francia nemes."

"septem artes liberales: Ilyen volt a numizmatika is."

"États generaux: Generasius püspök törvénye az egyházi hatalom elsőbbségéről."

"conversus: Laikus földműves."

"pallium: Pallosjog."

"Nursiai Benedek: Monte Christo apátja."

"A középkori egyetemeken először csak filozófiát tanítottak, aztán már biológiát és földrajzot is."

"Diocletianus bevezette a kereszténységet."

"A ferencesek bomlásnak indulnak."

"Theodora a Bizánci Birodalom határain belül élt."

"A vandálok nevüket a vandalizmusukról kapták."

"Klodvig egy csatában tért meg felesége közbenjárására."

 

 
 

 

Profilkép


Archívum

Naptár
<< Február / 2022 >>